Välkommen till Dalarö Företagarförening

Här hittar Du information om företagen på Dalarö och hur man blir medlem. Här hittar Du också information om samtliga medlemsföretag och har möjlighet att kontakta önskat företag. Här finns länk till Dalarö Turistbyrå, som sköter information till besökare och boende på Dalarö samt evenemangsverksamheten.

Vi ger ut och tar fram Dalaröguiden m m för medlemmar, hushållen, kunderna och besökare. Önskar Du ansöka om medlemskap kan Du göra det här.

Dalarö Företagarförening bildades 1981 för att tillvarata företagarnas på Dalarö gemensamma intressen samt verka för ett gott samarbete i frågor som berör medlemsföretagen och näringslivet på Dalarö.