Kalendariet

2018-03-06: Årsmöte

Välkommen till Årsmöte på Tullhuet kl 18:00. Efter mötet ordnas en gemensam middag. Maten kommer från våra medlemsföretag på Odinsvägen. Läs förvaltningsberättelse med verksamhetsplan här.