Kalendariet

2019-02-20: Kick-Off Destinationsutveckling

Dalarö Företagarförening bjuder alla medlemmar till Kick Off. Tillsammans ska vi göra 2019 till ett år att minnas. Dessutom bjuder vi in några företagsvänner från Ornö och Gålö. Genom att samarbeta kan vi bli en ännu mer attraktiv destination.

Kick-Offen är ett afterwork på restaurang Ankaret onsdag 20 februari från kl 17. Vi hoppas att många asom möjligt har möjlighet att komma. Vi börjar med Happy hour i baren och sedan betalar du själv. Och dessutom bjuder vi på ett gemensamt projekt och på ett inspirerande artistuppträdande.

2019-03-14: Workshop 1 Destinationsutveckling

Workshop 1 kl 18 på Tullhuset.

En destination är ett utbud från flera aktörer, som om det smälts samman till en totalupplevelse ökar regionens attraktionskraft. Workshopet utgår från Dalarös med kringland specifika förutsättningar och diskuterar vad som är möjligt att åtgärda genast och vad som kräver långsiktigare planer. Genom ett EU-projekt får vi akademisk expertis kostnadsfritt under ledning av Gustaf Onn, turism på Södertörns Högskola.

Vi företagare sätter till vår egen tid. Du väljer att delta i ett av workshopen.

2019-03-25: Workshop 2 Destinationsutveckling

Workshop 2 kl 18 på Tullhuset.

En destination är ett utbud från flera aktörer, som om det smälts samman till en totalupplevelse ökar regionens attraktionskraft. Workshopet utgår från Dalarös med kringland specifika förutsättningar och diskuterar vad som är möjligt att åtgärda genast och vad som kräver långsiktigare planer. Genom ett EU-projekt får vi akademisk expertis kostnadsfritt under ledning av Gustaf Onn, turism på Södertörns Högskola.

Vi företagare sätter till vår egen tid. Du väljer att delta i ett av workshopen.

2019-04-11: Destinationsutveckling digital marknadsföring

I projekt Destinationsutveckling håller vi ett seminarium för alla om digital marknadsföring kl 18 på Tullhuset.


Du anmäler dig till Digital Marknadsföring till lo.landin@ebc.se

2019-05-08: Avslutning projekt Destinationsutveckling

Avslutning kl 18 på restaurang Ankaret för samtliga deltagare i projekt Destinationsutveckling. Vi sammanställer resultaten från Workshop 1 och Workshop 2 samt seminariet om Digital Marknadsföring.