Workshop 1 Destinationsutveckling

Tid: 
2019-03-14
Workshop 1 kl 18 på Tullhuset.

En destination är ett utbud från flera aktörer, som om det smälts samman till en totalupplevelse ökar regionens attraktionskraft. Workshopet utgår från Dalarös med kringland specifika förutsättningar och diskuterar vad som är möjligt att åtgärda genast och vad som kräver långsiktigare planer. Genom ett EU-projekt får vi akademisk expertis kostnadsfritt under ledning av Gustaf Onn, turism på Södertörns Högskola.

Vi företagare sätter till vår egen tid. Du väljer att delta i ett av workshopen.

Du anmäler dig till ett av workshopen 11 eller 25 mars till lo.landin@ebc.se