Ortsutvecklingsseminarium

Tid: 
2016-09-15
15 september arrangerade Företagarföreningen i samarbete med Turistbyrån ett seminarium i ortutveckling. Seminariet hade föregåtts av att Turistbyrån under sommaren genomfört en enkät med nyckelpersoner i Dalarö, fastboende, sommarboende och besökare för att dokumentera önskvärda förbättringsområden.
Läs seminarierapporten här.