Om oss

Dalarö Företagarförening bildades 1981 för att tillvarata företagarnas gemensamma intressen samt verka för ett gott samarbete i frågor som berör företagen och näringslivet.

Ta del av föreningens stadgar.

Önskar Du ansöka om medlemskap kan Du göra det här.

Så här hanterar vi personinformation.

Kontakta gärna ordförande för mer information.

Adress: Box 87, 137 25 Dalarö

Bankgiro: 758–3735
Org.nr: 812400–7298

 

Styrelseledamöter 2019-20

Ordförande:
LO Landin, lo.landin@dalaro.se, Dalarö Turistbyrå

V.ordförande & Kassör:
Jan Lundberg, advokat Dalarö

Övriga ledamöter:
Niclas Holmberg, Dalarö Ö-transporter
Erik Rendle, Restaurang Ankaret, dataskyddsombud
Pelle Lönnqvist, Pelles Event

Suppleanter:
Christian Wendt, Wendt Petroleum
Runar Finnman, Restaurang Mysingen

Revisor:
Bo Tyrefors
Revisorssuppleant Vakant

Valberedning: Vakant