Om oss

Dalarö Företagarförening bildades 1981 för att tillvarata företagarnas gemensamma intressen samt verka för ett gott samarbete i frågor som berör företagen och näringslivet.

Ta del av föreningens stadgar.

Önskar Du ansöka om medlemskap kan Du göra det här.

Så här hanterar vi personinformation.

Kontakta gärna ordförande för mer information.

Adress: Box 87, 137 25 Dalarö

Bankgiro: 758–3735
Org.nr: 812400–7298

 

Styrelseledamöter 2018-19

Ordförande:
LO Landin, lo.landin@dalaro.se, Dalarö Turistbyrå

V.ordförande & Kassör:
Jan Lundberg, advokat Dalarö

Övriga ledamöter:
Runar Finnman, Restaurang Mysingen
Niclas Holmberg, Dalarö Ö-transporter
Erik Rendle, Restaurang Ankaret, dataskyddsombud

Suppleanter:
Marcus Edvardsen, Chipware
Pelle Lönnqvist, Pelles Event

Revisor:
Bo Tyrefors
Revisorssuppleant vakant

Valberedning:
Mats Lindström. Lindströms båtvarv
Jeanette Svelander, Dalarö Trädfäll & Trädgård