För medlemmar

Önskar Du ansöka om medlemskap kan Du göra det här.

Avgifter 2021/22

Inträdesavgift  1.500kr
Medlemsavgift 50kr
Serviceavgift 1.500kr
Alla kostnader ex.moms

Ta del av föreningens stadgar