Årsmöte

Tid: 
2018-03-06
Årsmöte hölls på Tullhuet. Efter mötet ordnas en gemensam middag. Maten kom från våra medlemsföretag på Odinsvägen.

Läs förvaltningsberättelse med verksamhetsplan här.

Läs årsmötesprotokollet här.