WENDT PETROLEUM AB

Din lokala leverantör av drivmedel, eldningsolja och smörjmedel.
PRIVAT
Villaolja / eldningsolja och pellets
FÖRETAG
Bensin, diesel, miljödiesel, bunkerdiesel, HVO100 (fossilfri diesel) direkt i båt
Smörjoljor, hydraulolja och smörjfett, adblue, avfettningsmedel m.m.
Välkommen med offertförfrågan och beställning.

Besöksadress
Telefon 08-603 10 80
Mobil 0706 700 200