Vind & Vatten Kreo AB

Seglingskurser och seglingsupplevelser
Segling för privatpersoner, familjer och företag med 35 – 50 fots segelbåtar och huvudsakligen kvinnliga skeppare.
Kvällsturer, dagsturer och flerdagarsturer i skärgården.
Coaching på din egen båt, även motorbåtscoaching.
Seglingskurser på 35-40 fots båtar från nybörjare till avancerad.
Examination av seglarintyg och förarintyg.

Besöksadress Askfatshamnen, Dalarö
Mobil +46 (0)73 753 75 27