EBC - Landin & Landin AB

Landin & Landin AB i EBC-gruppen utvecklar människor och deras idéer för framtiden. Specialist på datoriserade kund- och medlemssystem, förenings- och destinationsutveckling, besöksnäring och arbetshabilitering på Dalarö.

Driver sedan 2007 Dalarö Turistbyrå, sedan 2011 Dalarö Gästhamn i Askfatshamnen och sedan 2016 gästhamnen vid Hotellbryggan.
Huvudägare, turistchef: LO Landin

Besöksadress Tullhuset, Odinsvägen 6A, Dalarö
Telefon 08-501 508 00
Mobil 0708-125 467